Bookmark and Share
Cum actionam?
Experienta acumulata de-a lungul timpului ne-a invatat ca a actiona din timp si nu in ultima clipa este un atu nepretuit pentru bunul mers al oricarei afaceri, in folosul clientilor nostri, deci al dumneavoastra.

De aceea, noi ne grabim sa venim in intampinarea nevoilor de gestiune a firmei pe care o conduceti sau in cadrul careia lucrati, cu o paleta de servicii variata si bine articulata care sa va usureze munca si sa va ajute sa luati cele mai bune decizii manageriale.
Avantajele colaborarii cu o firma de contabilitate
 • La dispozitie o intreaga echipa de profesionisti in locul unui angajat ce ar putea lucra pentru dumneavoastra.
 • Evidenta contabila si fiscala in concordanta cu ultimele reglementari si orientari la nivel european.
 • Schimbarile legislative intra, de asemenea, in grija noastra.
 • Pentru ca suntem profesionisti, stim sa optimizam si sa minimalizam taxele si impozitele.
 • Clientii nostri beneficiaza de consultanta contabila, fiscala si financiara gratuita si de ultima ora.
Ce va oferim
 1. Servicii de evidenta, supraveghere si control al contabilitatii financiare si de gestiune
  • inregistrarea in contabilitate a documentelor primare;
  • intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari;
  • stabilirea TVA si intocmirea decontului de TVA;
  • intocmirea registrelor contabile si a balantelor de verificare lunare;
  • intocmirea ordinelor de plata pentru datoriile catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor sociale;
  • calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (TVA, impozit pe profit, impozit pe dividende, etc.) si intocmirea ordinelor de plata aferente;
  • intocmirea si depunerea situatiilor financiare, situatiilor financiare anuale, fiselor fiscale, declaratiilor fiscale si a altor documente necesare in relatia cu administratiile financiare;
  • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare catre alte institutii;
  • acordarea asistentei privind organizarea serviciului de evidenta contabila;
  • prestarea serviciului efectiv de evidenta contabila (sintetica si analitica);
  • contabilitatea de gestiune;
  • controlul operatiunilor contabile si de gestiune;
  • controlul respectarii regulilor generale impuse;
  • intocmirea si certificarea bilantului contabil;
  • efectuarea de analize economico-financiare.
 2. Consultanta contabila si fiscala
  • organizarea si controlul departamentului financiar-contabil
  • instruirea personalului din departamentul financiar-contabil
  • analiza, testarea si evaluarea sistemelor informatice utilizate in activitatea financiar-contabila;
  • solutii privind maximizarea profitului si minimizarea datoriilor catre stat;
  • asistenta in timpul controalelor fiscale;
  • verificarea modului de calcul a diferitelor impozite si taxe;
  • cenzorat;
  • efectuarea diferitelor analize si rapoarte financiare (indicatori financiari, rentabilitate, lichiditati, capitaluri, etc.).
 3. Resurse umane
  • intocmirea statelor de plata si depunerea lor la Inspectoratul Teritorial de Munca;
  • inregistrarea contractelor de munca, a deciziilor si a actelor aditionale la Inspectoratul Teritorial de Munca;
  • intocmirea declaratiilor aferente salariilor si depunerea lor la institutiile abilitate;
  • verificarea cunostintelor si instruirea initiala a personalului din departamentul financiar-contabil;
  • ridicarea si depunerea carnetelor de munca.
 4. Efectuarea auditului financiar-contabil
  • audit statutar intern, controlul regulat al sistemului;
  • audit conform standardelor internationale;
  • auditarea conturilor;
  • diagnostic financiar contabil, rentabilitate, crestere financiara, riscurile financiare;
  • recomandari privind politica financiara si organizarea pe principii legale a contabilitatii;
  • rapoarte financiare;
  • consultanta de specialitate.
 5. Efectuarea de evaluari patrimoniale
 6. Efectuarea de expertize contabile judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege
  • verificarea documentelor inregistrate in contabilitate;
  • verificarea activitatii administratorilor
  • intocmirea situatiilor privind inregistrarile si platile impozitelor si taxelor;
  • expertize contabile judiciare;
  • expertize amiabile (la cerere);
  • expertize in gestiune.
 7. Analize pe baza indicatorilor financiari
  • analiza lichiditatii capitalului investit;
  • planuri de finantare;
  • analiza lichiditatilor, a solvabilitatii si bonitatii;
 8. Elaborarea de situatii centralizate periodic cu caracter financiar-contabil si managerial
 9. Consultanta financiara si de afaceri
  • asistenta pentru inceperea unei afaceri;
  • intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
  • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • analiza diferitilor indicatori economici;
  • instruirea initiala a personalului din departamentul financiar-contabil;
  • evaluarea afacerii din punctul de vedere al fiscalitatii;
  • recomandari privind politica financiara si organizarea activitatii financiar-contabile;
  • studierea conventiilor de evitare a dublei impuneri.
 10. Alte servicii
  • asistenta la constituirea de firme noi, acte aditionale, relatia cu Registrul Comertului;
  • intocmirea rapoartelor financiare, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate pentru obtinerea de credite sau finantari;
  • asistenta la organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor, a solutiilor si sistemelor informatice si instruirea personalului aferent;
  • informarea periodica privitoare la schimbarile legislative care au tangenta cu mediul economic;
Afla mai mult
Declaratia 101
Certificare Declaratia 101
Incepand cu anul 2010,este obligatorie certificarea de catre un consultant fiscal a Declaratiei 101 privind impozitul pe profit, in conformitate cu art. 83 , alin.5 din Codul de Procedura Fiscala:

“Art. 83 Depunerea declaratiilor fiscale

(5) Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.” Scopul principal al acestei reglementari a fost, pe de o parte, de a diminua erorile din declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, evitandu-se in acest caz depunerea ulterioara a unor declaratii fiscale rectificative, precum si de a-i proteja pe contribuabili de eventuale sanctiuni (majorari de intarziere, amenzi contraventionale), in caz de completare eronata a declaratiei sau de neindeplinire la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege.

Acte necesare pentru certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit (101)
1) Copie codul unic de inregistrare
2) Dovada luarii in evidenta ca platitor de impozit pe profit(Declaratia 010 daca este cazul)
3) Balanta de verificare analitica, cu solduri initiale pentru anul certificat.
4) Declaratia anuala privind impozitul pe profit supusa certificarii.
5) Registrul jurnal pentru anul certificat in format electronic .
6) Alte documente necesare sustinerii inregistrarilor contabile din registrul jurnal cu privire la veniturile si cheltuielile incluse in declaratia fiscala supusa certificarii.
Servicii externe in domeniul securitatii si sanatatii in munca - S.S.M.

Pentru a veni in intampinarea solicitarilor clientilor nostri, din acest an oferim pachetul de servicii integrat, S.S.M. si P.S.I., pe langa serviciile de contabilitate si resurse umane.

- intocmirea dosarului cu documentele (*) cerute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si de normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii;
- Asistenta lunara;