Asistenta economico-financiara si legislativa si servicii de consultanta financiara
posted by admin on April 8, 2010 at 4:01 pm

- Consultanta  cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a agentilor economici, organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Alegerea si implementarea sistemului informatic necesar activitatii de gestiune;

Domeniul financiar

- sistemul taxelor si impozitelor in Romania precum si implicatiile acestora in derularea unei afaceri
- beneficii si riscuri pe parcursul derularii unei afaceri
- asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului
- impozitul pe profit / TVA;
- taxe si impozite aferente fondului de salarii
- impozitul pe venitul global
- Modalitati de impunere ale taxelor si impozitelor si modificarile legislative ale acestora
- asistenta fiscala in perioada verificarilor legale intreprinse de catre autoritatile administratiei financiare
- analiza fluxului informational al documentelor societatii si optimizarea circuitului acestora
- Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
- Intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- Consultanta cu privire la legislatia financiar-contabila si fiscala ;
- Consultanta cu privire la: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adugata, accize, asigurari sociale;
- Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului, situatiei creantelor si datoriilor, situatiei capitalurilor, situatiei imobilizarilor;
- Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile, etc.