Auditul serviciilor contabile
posted by admin on March 29, 2010 at 4:24 pm

- verificarea, certificarea deconturilor, declaratiilor si a altor raportari periodice prezentate administratiilor financiare si a concordantei datelor continute cu cele din balantele de verificare ale societatilor comerciale
- examinarea conturilor societatilor si a componentei acestora
- verificarea, certificarea intocmirii inregistrarilor contabile pe baza si in concordanta cu documentele justificative legale anexate
- verificarea, certificarea operatiunilor privind inregistrarea sau modificarea capitalului social
- verificarea inventarierii patrimoniului si certificarea valorificarii rezultatelor acestuia
- verificarea certificarea stabilirii profitului net si a distribuirii acestuia pe destinatiile legale

A. Optimizarea si eficientizarea evidentei economico-financiare prin implementarea datelor de evidenta contabila ale tuturor societatilor in programul de referinta CIEL varianta Windows Professional.
Avantaje aduse:
- coordonarea, conducerea, controlul si luarea deciziilor cu operativitate in ceea ce priveste domeniul operatiunilor financiar-bancare
- optimizarea operatiunilor de decontari cu partenerii comerciali
- rapoarte si listari cuprinzatoare la nivelul informatiilor redate
- eficientizarea muncii de evidente si urmarire a obiectivelor activitatii
- interconectarea si transferul rapid al datelor de evidenta din cele 5 module specializate (contabilitate fiscala, amortizari, salarii, gestiune comerciala si registru de casa);
- coordonarea serviciului de informatica economico-financiara al societatii;

B. Specializarea stricta a societatilor pe anumite domenii de activitate, cum ar fi: comert, productie, servicii etc.

C. Optimizarea organizarii fluxurilor informationale si a circuitului documentelor.