Cerere de corectare erori materiale (model) – din Declaratia 300 (TVA) – actualizat 2012
posted by admin on June 6, 2012 at 6:24 pm

Un model propus pentru cererea de corectare a erorilor materiale din formularul “Decont de taxa pe valoarea adaugata” cod 300 – aferent lunii de raportare in care exista o omisiune in datele raportate prin decontul de TVA.

S.C…………………………….
Data ……….

Catre
Administratia Financiara ……………………………

Cerere de corectare erori materiale
din formularul “Decont de taxa pe valoarea adaugata” cod 300 aferent lunii……..2012

In baza Ordinului MEF nr.179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoare adaugata,

deoarece exista o omisiune in datele raportate prin decontul de TVA cod 300 aferent lunii ……………… respectiv la rd.17.1 col1 si 27.1 col.1 si col.2

va rugam sa aprobati completarea decontului cu datele lipsa astfel:

la rd.17.1 col.1 (Valoare) : …..
la rd.17.1 col.1 (TVA) : …..

la rd.27.1 col.1 (Valoare) : …..
la rd.27.1 col.2 (TVA) : …..

Atasam urmatoarele:
-decontul depus de TVA initial aferent lunii ………….. 2012 cu mentiunea “conform cu originalul”;
-decontul de TVA corect completat pentru luna ……………2012
-jurnalul de vanzari al lunii ……………………..;
-jurnalul de cumparari al lunii …………………;
-declaratie administrator ca nu e control in desfasurare
-balanta lunii ………………

Va multumim.

Administrator

Telefon de contact: ………………. Persoana de contact : ………………………

Sursa: : www.finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/