Contabilitate financiara si de gestiune
posted by admin on March 30, 2010 at 10:16 am

A. Optimizarea si eficientizarea evidentei economico-financiare prin implementarea datelor de evidenta contabila ale tuturor societatilor in programul de referinta CIEL Professional.

 

Avantaje aduse:

 • coordonarea, conducerea, controlul si luarea deciziilor cu operativitate in ceea ce priveste domeniul operatiunilor financiar-bancare
 • optimizarea operatiunilor de decontari cu partenerii comerciali
 • rapoarte si listari cuprinzatoare la nivelul informatiilor redate
 • eficientizarea muncii de evidente si urmarire a obiectivelor activitatii
 • interconectarea si transferul rapid al datelor de evidenta din cele 5 module specializate (contabilitate fiscala, amortizari, salarii, gestiune comerciala si registru de casa);
 • coordonarea serviciului de informatica economico-financiara al societatii

 

B. Specializarea stricta a societatilor pe anumite domenii de activitate, cum ar fi: comert, productie, servicii etc.

 

C. Optimizarea organizarii fluxurilor informationale si a circuitului documentelor.

 • Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare;
 • Intocmire de rapoarte financiare conform standardelor internationale, GAAP si IAS;
 • Intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Analiza rapoartelor contabile fiscale si de gestiune;
 • redactare, certificare bilanturi ordinare (semestrial si anual) si extraordinare (fuziuni ,lichidari, etc);
 • redactare lunara sau trimestriala a deconturilor si declaratiilor privind taxele si impozitele datorate;
 • redactare bugetului de venituri si cheltuieli si a CASH FLOW-ului;
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege;
 • Intocmirea statelor de plata;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru impozite catre stat la: salarii, TVA, profit.
 • Evidenta contabila computerizata – lucrari de contabilitate financiara si de gestiune;
 • Evaluari societati comerciale
 • Evaluari active in vederea vanzarii, girarii, majorarii de capital
 • Inventarierea elementelor patrimoniale
 • Certificarea bilantului contabil
 • Dizolvari, dezmembrari societati
 • Studii de fezabilitate, planuri de afaceri, documentatie credite
 • Studii de piata
 • Intocmire cereri de finantare proiecte
 • Analize economico-financiare pentru societati comerciale
 • Analize sectoriale sau de ramura
 • Consultanta in managementul financiar
 • Consultanta fiscala
 • Consultanta in elaborarea programelor privind generarea si calcularea automata a datelor din formularele de bilant si anexele acestuia
 • intocmirea balantei de verificare a jurnalelor contabile prevazute de Legea 82/1991 cu modificarile ulterioare;
 • intocmirea si depunerea raportarilor lunare;
 • intocmirea bilantului contabil;
 • intocmirea situatilor financiare conform standardelor internationale
 • Consultanta in elaborarea caietelor de sarcini privind evaluarea societatilor si activelor
  • In cadrul acestui serviciu va putem oferi:
  • Contabilitate financiara si de gestiune
  • Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare
  • Intocmire de rapoarte financiare conform standardelor internationale, GAAP si IAS (Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow)
  • Intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
  • Analiza rapoartelor contabile
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege
 • verificarea inventarierii patrimoniului si certificarea valorificarii rezultatelor acestuia
 • verificarea certificarea stabilirii profitului net si a distribuirii acestuia pe destinatiile legale