Curs Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru studii medii
posted by admin on April 18, 2010 at 4:50 pm

Competente dobandite in urma absolvirii acestui curs:

- Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca elaborind instructiuni tehnice de lucru si instructiuni proprii de aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca;
- Intocmirea programului anual de protectie a muncii;
- Organizarea si amenajarea Cabinetului de securitate si sanatate in munca si punctele de prim-ajutor din interiorul intregii unitati;
- Pregatirea si derularea instructajelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca in functie de domeniul de activitate al unitatii/categoriile de personal existente si de specificul ocupatiilor practicate in cadrul unitatii.