Cursuri contabilitate pentru non-finantisti
posted by admin on April 18, 2010 at 4:49 pm

Cursul se adreseaza antreprenorilor, administratorilor de firme, actionari si patroni de firme mici, medii sau mari, managerilor si executivilor care trebuie sa gaseasca solutii si sa ia decizii pe baza informatiilor financiare, sa intocmeasca si sa gestioneze bugete departamentale
si/sau bugete de proiect, persoane care doresc sa-si infiineze propria afacere sau sa devina manageri si sa conduca, la un moment dat, firme, departamente, proiecte, fara a avea nevoie de studii economice anterioare.

Structura cursului

Notiuni generale financiar – contabile. Utilizarea instrumentelor financiare. Analiza financiara

- Cele 3 situatii financiar-contabile: fluxul de numerar, contul de profit si pierdere, bilantul contabil
- Interpretarea rezultatelor prin prisma celor 3 situatii financiare: indicatori financiari si analiza financiara

Costurile si importanta lor pentru procesul decizional in cadrul firmei

- De ce trebuie sa cunoastem costurile?
- Clasificari ale costurilor, metode de calcul al costurilor
- Analiza cost – volum – profit. Pragul de rentabilitate
- Estimarea profitabilitatii unui produs / serviciu / centru de responsabilitate
- Costuri si decizii manageriale pe baza lor.

Bugetul – instrument de planificare si control in conducerea firmei

- De ce este necesar sa intocmim bugete?
- Conducere pe baza obiectivelor
- Planificarea si alocarea resurselor
- Bugetul – instrument de planificare financiara si instrument de control
- Eficienta activitatii – modalitati si indicatori de evaluare: ce s-a realizat comparativ cu ce s-a bugetat.