Cursuri contabilitate
posted by admin on April 18, 2010 at 4:48 pm

1. Curs contabilitate
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se formeze si sa se perfectioneze in acest domeniu, si ofera participantilor o abordare practica a contabilitatii, urmarind insusirea principiilor si tehnicilor de organizare si functionare a contabilitatii unei entitati patrimoniale, formarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice de prelucrare si inregistrare in contabilitate a operatiilor economice.

Continut curs:


1. Definitia contabilitatii si importanta acesteia pentru entitatea patrimoniala.


2. Obiectul contabilitatii
2.1. Patrimoniul
2.2. Procesele economice
2.3. Rezultatul exercitiului financiar-contabil

3. Metoda contabilitatii
3.1. Principiile contabile general acceptate
3.2. Procedeele metodei contabilitatii
3.3. Instrumentele metodei contabilitatii, asociate procedeelor

4. Contul – procedeu de baza al metodei contabilitatii

5. Documente justificative in contabilitate conform OMFP NR. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

6. Contabilitatea capitalurilor

7. Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

8. Contabilitatea decontarilor cu tertii

9. Contabilitatea trezoreriei

10. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului perioadei de gestiune

11. Contabilitate conform OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

12. Inventarierea patrimoniului

13. Prezentarea si intocmirea situatiilor financiare anuale

La finalizarea cursului veti putea sa:
- Realizati o monografie contabila si documentele aferente
- Utilizati calculatorul pentru programul de contabilitate (CIEL – Versiunea Windows)