Proiecte
posted by admin on March 30, 2010 at 10:39 am

1. TRAINING

Cursuri contabilitate aplicata pe specific de activitate economica, estimate a incepe in 2010.

2. ASISTENTA ECONOMICO-FINANCIARA SI LEGISLATIVA SI SERVICII DE CONSULTANTA FINANCIARA

Consultanta  cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a agentilor economici, organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

Alegerea si implementarea sistemului informatic necesar activitatii de gestiune;

Domeniul financiar

- sistemul taxelor si impozitelor in Romania precum si implicatiile acestora in derularea unei afaceri
- beneficii si riscuri pe parcursul derularii unei afaceri
- asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului
- impozitul pe profit / TVA;
- taxe si impozite aferente fondului de salarii
- impozitul pe venitul global

- Modalitati de impunere ale taxelor si impozitelor si modificarile legislative ale acestora

- asistenta fiscala in perioada verificarilor legale intreprinse de catre autoritatile administratiei financiare
- analiza fluxului informational al documentelor societatii si optimizarea circuitului acestora

Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;

Intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli;

Consultanta cu privire la legislatia financiar-contabila si fiscala ;

Consultanta cu privire la: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valuare adugata, accize, asigurari sociale;

Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului, situatiei creantelor si datoriilor, situatiei capitalurilor, situatiei imobilizarilor;

Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile, etc.