Sanctiuni / Amenzi pentru nedepunerea bilantului 2011 la termen
posted by admin on June 6, 2012 at 6:32 pm

In conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 52/2012 –mai exact cu Cap. III, punctul 3.4 – Nedepunerea raportarilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz, mentionate la pct. 3.1-3.3 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
Astfel, pentru neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal –la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile – se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
- cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
- cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
- cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare,
- cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.