Wiz Accounting – Solutii financiare pentru afacerea ta

Wiz Accounting este o societate comerciala de contabilitate si expertiza contabila ce ofera servicii financiare complete intreprinderilor mici si mijlocii.

Serviciile pe care le oferim:

Indiferent ca esti un entrepreneur cu experienta sau din contra tocmai pornesti prima afacere, incercam sa oferim toate serviciile de care afacerea are nevoie, dublate de pregatirea si experienta noastra:

Servicii de Contabilitate

Informatia contabila reala, operativa si complexa este suportul deciziilor economice si financiare necesare managerilor in procesul de conducere a activitatii unei societati. Organizarea si conducerea contabilitatii este o obligatie a persoanei juridice in cadrul economiei de piata si reprezinta un instrument de cunoastere economico – financiara. Contabilitatea reprezinta rezultatele administrarii societatii de catre conducatori si modul de gestionare de catre acestia a resurselor incredintate. Situatiile financiare ca rezultat al prelucrarii contabile, furnizeaza informatii despre pozitia financiara, performantele managerilor si modificarea pozitiei financiare a societatii, care sunt folosite de utilizatori. Contactati-ne acum pentru a beneficia de servicii de inalta calitate Informatiile despre pozitia financiara sunt oferite in primul rand de bilant in timp ce informatiile despre performantele financiare sunt oferite in primul rand de contul de profit si pierdere. Pentru a fi utila informatia trebuie sa fie credibila, respectiv sa nu contina erori semnificative, iar utilizatorii sa poata avea incredere in informatie si sa le ofere ceea ce se asteapta. Pentru a fi credibila informatia trebuie sa reprezinte fidel tranzactiile si alte evenimente care se concretizeaza in active, datorii si capital propriu. Iata de ce aceste lucrari trebuiesc elaborate de profesionisti si nu de amatori neautorizati care fac acest lucru neprofesional si pe tarife mici.

Auditul serviciilor contabile

– verificarea, certificarea deconturilor, declaratiilor si a altor raportari periodice prezentate administratiilor financiare si a concordantei datelor continute cu cele din balantele de verificare ale societatilor comerciale

– examinarea conturilor societatilor si a componentei acestora

– verificarea, certificarea intocmirii inregistrarilor contabile pe baza si in concordanta cu documentele justificative legale anexate

– verificarea, certificarea operatiunilor privind inregistrarea sau modificarea capitalului social

– verificarea inventarierii patrimoniului si certificarea valorificarii rezultatelor acestuia

– verificarea certificarea stabilirii profitului net si a distribuirii acestuia pe destinatiile legale

A. Optimizarea si eficientizarea evidentei economico-financiare prin implementarea datelor de evidenta contabila ale tuturor societatilor in programul de referinta CIEL ERP cu tehnologie RPA.

Avantaje aduse:

– coordonarea, conducerea, controlul si luarea deciziilor cu operativitate in ceea ce priveste domeniul operatiunilor financiar-bancare

– optimizarea operatiunilor de decontari cu partenerii comerciali

– rapoarte si listari cuprinzatoare la nivelul informatiilor redate

– eficientizarea muncii de evidente si urmarire a obiectivelor activitatii

– interconectarea si transferul rapid al datelor de evidenta din cele 5 module specializate (contabilitate fiscala, amortizari, salarii, gestiune comerciala si registru de casa);

– coordonarea serviciului de informatica economico-financiara al societatii;

B. Specializarea stricta a societatilor pe anumite domenii de activitate, cum ar fi: comert, productie, servicii etc.

C. Optimizarea organizarii fluxurilor informationale si a circuitului documentelor.

Contabilitate Financiara si de Gestiune

A. Optimizarea si eficientizarea evidentei economico-financiare prin implementarea datelor de evidenta contabila ale tuturor societatilor in programul de referinta CIEL Professional.

Avantaje aduse:

 • coordonarea, conducerea, controlul si luarea deciziilor cu operativitate in ceea ce priveste domeniul operatiunilor financiar-bancare
 • optimizarea operatiunilor de decontari cu partenerii comerciali
 • rapoarte si listari cuprinzatoare la nivelul informatiilor redate
 • eficientizarea muncii de evidente si urmarire a obiectivelor activitatii
 • contabilitatea fiscala, amortizarile, gestiunea comerciala si registrul de casa sunt interconectate intr-un singur modul;
 • coordonarea serviciului de informatica economico-financiara al societatii

B. Specializarea stricta a societatilor pe anumite domenii de activitate, cum ar fi: comert, productie, servicii etc.

C. Optimizarea organizarii fluxurilor informationale si a circuitului documentelor.

 • Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare;
 • Intocmire de rapoarte financiare conform standardelor internationale, GAAP si IAS;
 • Intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Analiza rapoartelor contabile fiscale si de gestiune;
 • redactare, certificare bilanturi ordinare (semestrial si anual) si extraordinare (fuziuni ,lichidari, etc);
 • redactare lunara sau trimestriala a deconturilor si declaratiilor privind taxele si impozitele datorate;
 • redactare bugetului de venituri si cheltuieli si a CASH FLOW-ului;
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege;
 • Intocmirea statelor de plata;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru impozite catre stat la: salarii, TVA, profit.
 • Evidenta contabila computerizata – lucrari de contabilitate financiara si de gestiune;
 • Evaluari societati comerciale
 • Evaluari active in vederea vanzarii, girarii, majorarii de capital
 • Inventarierea elementelor patrimoniale
 • Certificarea bilantului contabil
 • Dizolvari, dezmembrari societati
 • Studii de fezabilitate, planuri de afaceri, documentatie credite
 • Studii de piata
 • Intocmire cereri de finantare proiecte
 • Analize economico-financiare pentru societati comerciale
 • Analize sectoriale sau de ramura
 • Consultanta in managementul financiar
 • Consultanta fiscala
 • Consultanta in elaborarea programelor privind generarea si calcularea automata a datelor din formularele de bilant si anexele acestuia
 • intocmirea balantei de verificare a jurnalelor contabile prevazute de Legea 82/1991 cu modificarile ulterioare;
 • intocmirea si depunerea raportarilor lunare;
 • intocmirea bilantului contabil;
 • intocmirea situatilor financiare conform standardelor internationale
 • Consultanta in elaborarea caietelor de sarcini privind evaluarea societatilor si activelor
  • In cadrul acestui serviciu va putem oferi:
  • Contabilitate financiara si de gestiune
  • Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare
  • Intocmire de rapoarte financiare conform standardelor internationale, GAAP si IAS (Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow)
  • Intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
  • Analiza rapoartelor contabile
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege
 • verificarea inventarierii patrimoniului si certificarea valorificarii rezultatelor acestuia
 • verificarea certificarea stabilirii profitului net si a distribuirii acestuia pe destinatiile legale
Consultanta financiara si fiscala

Si noi suntem mici intreprinzatori. Intelegem problemele cu care te confrunti pentru ca si noi ne confruntam cu ele.

Foloseste-te de pregatirea si experienta noastra pentru a depasi problemele cu care afacerea ta se confrunta.

Ce poate realiza serviciul de consultanta?

 • Creaza noi oportunitati pentru tine si afacerea ta
 • Iti ofera un mai bun control in administrarea afacerii
 • Cel mai important:”asculta” la nevoile afacerii tale

Ca si partener de afaceri in primul rand “ascultam”.Ascultam care este viziunea ta si raspundem cu solutii specifice care iti vor duce afacerea acolo unde vrei tu.

In cadrul serviciilor de consultanta fiscala va oferim informatii privind:

 • TVA si impozitul pe profit ;
 • Impozitul pe venitul global, impozitarea persoanelor fizice autorizate;
 • impozitul pe venitul micro-intreprinderilor;
 • Actualizarea la zi a legislatiei in domeniul taxelor si impozitelor.
 • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
 • Analiza situatiei datoriilor si creantelor;

Impozite si taxe:

 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dumneavoastra;
 • Impoz itul pe venitul global;
 • Impozitul pe profit;
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului;
 • TVA;
 • Asigurari sociale;
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

Orice persoana care activeaza in acest domeniu devine imediat constienta ca legislatia fiscala romaneasca este una extrem de complexa, fiind diferita de standardele internationale insa tinzand la armonizarea cu legislatia europeana in domeniu. De aceea acest domeniu trebuie abordat mereu cu profesionalism, indiferent de natura spetei in cauza.

Asistenta economico-financiara si legislativa si servicii de consultanta financiara

– Consultanta  cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a agentilor economici, organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
– Alegerea si implementarea sistemului informatic necesar activitatii de gestiune;

Domeniul financiar

– sistemul taxelor si impozitelor in Romania precum si implicatiile acestora in derularea unei afaceri
– beneficii si riscuri pe parcursul derularii unei afaceri
– asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului
– impozitul pe profit / TVA;
– taxe si impozite aferente fondului de salarii
– impozitul pe venitul global
– Modalitati de impunere ale taxelor si impozitelor si modificarile legislative ale acestora
– asistenta fiscala in perioada verificarilor legale intreprinse de catre autoritatile administratiei financiare
– analiza fluxului informational al documentelor societatii si optimizarea circuitului acestora
– Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
– Intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli;
– Consultanta cu privire la legislatia financiar-contabila si fiscala ;
– Consultanta cu privire la: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoare adugata, accize, asigurari sociale;
– Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului, situatiei creantelor si datoriilor, situatiei capitalurilor, situatiei imobilizarilor;
– Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile, etc.

Resurse Umane si Salarizare

Angajatii societatii noastre pot reprezenta orice societate comerciala in relatia cu Inspectoratele de Munca Teritoriale. Totodata elaboreaza statele de plata, intocmesc si depun raportarile aferente salariilor, calculeaza obligatiile fiscale si contributiile la fondurile speciale.

Suntem preocupati sa asiguram clientilor nostri un serviciu complet si confidential.

Salarizarea inseamna mai mult decat plata unui salariu, este o legatura importanta care creaza incredere si credibilitate intre dumneavoastra si angajatii pe care ii aveti.

Fie ca e vorba de contractele de munca, de fisele fiscale sau de alte documente, noi ne ocupam de tot.

Am considerat oportun sa oferim impreuna cu serviciile de contabilitate si pe cele legate de resurse umane si salarizare, astfel incat pachetul de servicii pentru client sa fie cat mai cuprinzator:

– administrare de personal;
– intocmire declaratii aferente salariilor si depunerea lor la institutiile abilitate;
– intocmire si inregistrare contracte de munca, decizii si acte aditionale in Registrul General de Evidenta a Salariatilor – REVISAL;
– verificare cunostinte si instruire initiala a personalului din departamentul financiar-contabil;
– intocmire state de plata;
– salarizarea este realizata cu modulul „Salarii Cloud”.

SSM si PSI
SERVICII EXTERNE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

A) Intocmirea dosarului cu documentele (*) cerute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si de normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii:

– Intocmirea si/sau actualizarea planului anual de prevenire si protectie in domeniul protectiei muncii;
– Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularita
tile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
– Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
– Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de prevenire si protectie;
– Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
– Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea acestuia;
– Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
– Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);

B) Asistenta lunara:

– Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
– Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
– Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca;
– Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
– Urmarirea indeplinirii masurilor propuse din planul de prevenire si protectie;
– Intocmirea fiselor individuale de instruire pentru noii angajati ;
– Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

SERVICII IN DOMENIUL Prevenirii si Stingerii Incendiilor – P.S.I.

– organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
– indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare;
– analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
– analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea.

A) Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale de aplicare care cuprinde:

– Regulamentul de Ordine Interioara R.I. (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
– Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
– Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca;
– Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
– Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
– Planul de interventie pe societate(date de identificare ale agentului economic; planul general al unitatii; conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu;fortele de interventie in caz de incendiu; sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii; planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare) – conform Legii 307/2006, art. 19, lit. j) Administratorul are obligatia sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment.
– Planul de evacuare;
– Tematica pentru toate fazele de instruire;
– Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).
B) Asistenta lunara:
– Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
– Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
– Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
– Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
– Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
– Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
– Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
– Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor