You are currently viewing Actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 28 iunie 2021 – 2 iulie 2021
contabil, contabil sector 3, contabil sector 4, contabila, contabili, contabili firme, contabilitate, contabilitate firme, contabilitate preturi, pret contabilitate firma, pret contabilitate pfa, servicii contabilitate

Actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 28 iunie 2021 – 2 iulie 2021

1. Ordonanța de Urgență nr. 59 /2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021)
2. Ordinul ministrului finanțelor n r. 741/2021 din 29 iunie 2021 pentru modificarea şi
completarea unor ordine ale ministrului finanţelor (Monitorul Oficial nr. 650 din 1
iulie 2021)
3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală n r. 1019/2021 din
30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea
mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul
declaraţiei speciale de TVA (Monitorul Oficial nr. 652 din 1 iulie 2021

Sursa: anaf.ro

Lasă un răspuns